Multipox kunststof vloeren voldoen aan HACCP

Vanaf december 1995 is elk bedrijf dat zich bezig houdt met de bereiding, verwerking, behandeling, verpakking, vervoer en distributie van voedingsmiddelen verplicht haar eigen voortbrengingsproces te analyseren en te controleren, zodanig dat de veiligheid van de voedingsmiddelen te allen tijde is gewaarborgd. Dit borgingssysteem moet gebaseerd zijn op het HACCP-systeem, Hazard Analysis Critical Control Points.

Hazard staat voor het gevaar of risico dat in voedsel aanwezig kan zijn en voor de consument tot schadelijke gevolgen zou kunnen leiden, zoals bacteriën, virussen, schimmels, hout, steentjes, glas, bestrijdingsmiddelen, etc. Analysis staat voor het analyseren van deze mogelijke Hazards in het gehele productieproces. Na analyse worden er Critical Control Points in het productieproces aangeduid, welke gecontroleerd en beheerst dienen te worden.

HACCP is een preventief systeem dat bedrijven zelf uitvoeren om aan te geven waar en in welke fase van hun voortbrengingsproces er gevaren voor de gezondheid van de consument zouden kunnen ontstaan. Bedrijven moeten vervolgens zelf een borgingssysteem opzetten waarin de risico’s geïdentificeerd en beheerst moeten worden. HACCP systemen worden beoordeeld door de IGB/KvW (Inspectie Gezondheidsbescherming/Keuringsdienst van Waren) of de RVV (Rijksdienst voor de keuring van Vlees en Vee).

Kunststof vloeren en HACCP

Ook vloeroppervlakken gebruikt in de voedingsmiddelenindustrie moeten volgens artikel 14 van de Warenwet voldoen aan HACCP. Dit betekent dat vloeren:

  • In goede staat moeten verkeren.
  • Goed te reinigen moeten zijn.
  • Goed te desinfecteren moeten zijn.

De kunststof vloeren van Multipox sluiten hier op aan. Een kunststof vloer van bijvoorbeeld PU-cement of Epoxy is namelijk naadloos, vloeistofdicht, slag-, stoot- en slijtvast. Hierdoor zijn de vloeren zeer duurzaam, erg goed reinigbaar en krijgt verontreinigingen niet tot nauwelijks kans om zich te hechten aan de vloer. Multipox voert haar kunststof vloeren bovendien uit met ‘holle’ plinten zodat zelfs lastige hoeken, naden en randen goed reinigbaar zijn.

Onderhoud van kunststof vloeren

Als een Multipox kunststof vloer beschadigd raakt, is deze snel en naadloos weer te repareren. Wanneer u onderhoudscontract bij Multipox kunststof vloeren afsluit, voorkomt u dat beschadigingen te laat gedetecteerd worden. Want door regelmatig te controleren zijn slijtage en beschadigingen in een vroeg stadium te herkennen, en te herstellen. Zo blijft u productie-en/of distributieproces gewaarborgd.

HACCP Multipox